Heykəllər

   İLHAM QULİYEVİN BÜSTÜ – Mil kənd orta məktəbində şəhid ilham Mehman oğlu Quliyevin şərəfinə ucaldılmışdır. (2006).
   

    İLQAR QURBANOVUN BÜSTÜ – İkinci Aşıqlı kənd orta məktəbində şəhid İlqar Ənvər oğlu Qurbanovun şərəfinə ucaldılmışdır (1995).


   KƏRƏM ƏLİYEVİN BÜSTÜ –
Əlinəzərli kənd 2 nömrəli orta məktəbinə şəhid Kərəm Qədim oğlu Əliyevin şərəfinə ucaldılmışdır (1993).

    HEYDƏR ƏLİYEVİN ABİDƏSİ - Beyləqan şəhərinin mərkəzində, Heydər Əliyev parkında yerləşir. Ümummili liderin şərəfinə ucaldılmışdır (2006). Ətrafına mərmər döşənmiş, yaşıllıq salınmış, işıqlandırma sistemi qurulmuş, işıqlı və musiqili fəvvərələr uqraşdırılımış, istirahər və əyləncə obyektləri tikilmişdir. müəllifi Cavanşir Dadaşovdur. Bürüncdən hazırlanmışdır. Ümumi hündürlüyü 8 m, Heykəlin hündürlüyü 3,2 m-dir.

     HEYDƏR ƏLİYEVİN BÜSTÜ - Beyləqan Rayon İcra Hakimiyyətinin inzibati binasında yerləşir. Ümummilli liderin şərəfinə ucaldılmışdır (2005). Bürüncdən hazırlanmışdır. Ölçüsü 0,8x0,9 m-dir.

    HƏZİ ASLANOVUN BÜSTÜ - İkinci Şahsevən kəndində Sovet ittifaqı Qəhrəmanı Həzi Əhəd oğlu Aslanovun şərəfinə ucaldılmışdır (1976).

    İLHAM QULİYEVİN BÜSTÜ - Mil kənd orta məktəbində şəhid İlham Mehman oğlu Quliyevin şərəfinə ucaldılmışdır (2006).

    İLQAR QURBANOVUN BÜSTÜ - İkinci Aşıqlı kənd orta məktəbində şəhid İlqar Ənvər oğlu Qurbanovun şərəfinə ucaldılmışdır (1995).

    KƏRƏM ƏLİYEVİN BÜSRTÜ - Əlinəzərli kənd 2 nömrəli orta məktəbində şəhid Kərəm Qədim oğlu Əliyevin şərəfinə ucaldılmışdır (1993).

    MEHDİ MEHDİZADƏNİN BÜSTÜ - Beyləqan şəhəri 3 nömrəli orta məktəbdə akademik Mehdi mehdizadənin şərəfinə ucaldılmışdır (1986).

    MÜCİRRƏDİN BEYLƏQANİNİN HEYKƏLİ - Yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsi. Beyləqan şəhərində Mücirəddin Beyləqani parkında yerləşir. Bağ-park, monumental və xatirə abidələri kompleksidir. Azərbaycan şairi Mücirəddin Beyləqaninin şərəfinə  ucaldılmışdır (1987). Ətrafı abadlaşdırılmış, yaşıllıqlar salınmışdır. Müəllifi İbrahim Zeynalovdur, Ölçüsü 3 metrdir.

    NAMİQ ALLAHVERDİYEVİN BÜSTÜ - Beyləqan şəhər 1 nömrəli orta məktəbdə Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı Namiq Müslüm oğlu Allahverdiyevin şərəfinə ucaldılmışdır (2005).

    NAZİM QULİYEVİN BÜSTÜ - Örənqala kənd orta məktəbində Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı Nazim Qabil oğlu Quliyevin şərəfinə ucaldılmışdır (1996).

    NƏRİMAN NƏRİMANOVUN BÜSTÜ - Aşıqalılar kəndində görkəmli dövlət xadimi Nəriman Nərimanovun şərəfinə ucaldılımışdır.

    RİZVAN NƏSİROVUN BÜSTÜ - Əlinəzərli kənd 1 nömrəli orta məktəbdə şəhid Rizvan Yusif oğlu Nəsirovun çərəfinə ucaldılmışdır (1995).

   SEVİL QAZIYEVANIN BÜSTÜ - Yuxarı Aran kəndində Sosialist Əməyi  Qəhrəmanı Sevil Həmzət qızı Qazıyevanın şərəfinə ucaldılmışdır (1985).

 

Yuxarı