Beyləqanlı məşhur insanlar 2

  Elm xadimləri: Əsgər Abdullayev, Tahir Ağayev, Əbiş Allahverdiyev, Vagif Allahverdiyev, Rəvan Babayev, Kənan Bəşirov, Asif Cavadov, Hidayət Cəfərov, Sədi Cəfərov, İltifat Əliyarlı, Süleyman Əliyarlı, Dursun Əliyeva, Məhərrəm Əliyev, Ələmdar Fərzəliyev, Mahmud Fətiyev, Səməd Hacıyev, Əli Həsənov, Hacı Həsənov, Vasif Həziyev, Eldar Hüseynov, Rasim İsmayılov, Tahir Kərimli, Akif Kərimov, Badakişi Kərimov, Nazir Kərimov, Alış Qasımov, Kərəm Quliyev, Vilayət Quliyev, Xalidə Quliyeva, Afilə Qurbanova, Gilas Qurbanova, Atamoğlan Məmmədli, Natiq Məmmədli, Əyyub Məmmədov, Kamil Məmmədov, Vagif Mirzəyev, Nizami Muradov, Araz Orucov, Hüseyn Orucov, Elnur Sadıqov, Yunis Salahov, Nizami Seyidəliyev, Elman Süleymanov, Şamxal Tağıyev, Qara Tağızadə, Tamilla Abbasxanlı, Yavər Vəliyev, Elmira Zeynalova və b. 

    ALLAHVERDİYEV ƏBİŞ ZEYNALABDİN OĞLU 1926-cı ildə Ağcabədi rayonunun Rəncbərlər kəndində kalxozçu ailəsində anadan olub. 1930-ci eildə ailəsi məskunlaşma siyasətiylə əlaqədər olaraq Jdanov (indiki Beyləqan) rayonunda köçmüşdür. 
Uşaq yaşlarından oxumağa böyük həvəsi olub. 5 yaşında 1-ci sinifə gedib. Uşaqlıq və gənclik illəri müharibə və ondan sonraki ağır dövrə düşdüyü üçün çətinliklərlə üzləşib. 10-cu sinifdə oxuyarkən kənddə müəllim çatışmazlığını və savadının buna imkan verdiyini nəzərə alıb partiya komitəsinin və rayon təhsil idarəsinin göstərişi ilə məktəbdə kimya, biologiya və fizika fənninin tədrisi ona tapşırılır. 2 il müəllimlik edir.
1944-cü ildə kənd təsərrüfatı mütəxəssislərinə ciddi ehtiyac olduğundan Ağdam kənd təssərüfatı texnikumunun zoomühəndislik fakültəsinə daxil olur. 1946-cı ildə texnikumu müvəffəqiyyətlə bitirib kəndləri üzrə mütəxəssis kimi etmək fəaliyyətinə başlayır.
1948-ci ildə ali təhsil almaq üçün Kirovabad Kənd Təsərrüfatı İnstitunun (İndiki Azərbaycan Dövlət Aqrarar Universiteti) Baytarlıq fakültəsinə daxil olur. 1953-ci ildi institutu fərqlənmə diplom ilə bitirmək öz rayonuna təyinat alır. 
Həmin ildə Əbiş Allahverdiyevi Moskva şəhərinə aspiranturaya göndərmək istəyirlər. Lakin ailə vəziyyətilə bağlı olaraq təhsilini davam etdirə bilməyib.
1953-cü ilin oktyabr ayından Jdanov kənd təsərrüfatı idarəsində aparıcı mütəxəssis kimi çalışır. 1958-ci ildə "Dostluq" qoyunçuluq savxozunda Baş baytar təyin olunur və 1973- cü ilə qədər bu vəzifədə çalışır.
1964-1973-cü illərdə həmin sovxozda direktor vəzifəsinə təyin edilir. Mühüm vəzifələrdə çalışmasına baxmayaraq təhsilini unutmur, 1966-cı ildə qiyabi yolla aspiranturaya qəbul olunur. 1970-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək baytarlıq elimləri namizədi alimlik dərəcəsi alır.
1973-cü ildə Jdanov rayon sovxozlar birliyinin rəitəyin olunur. Eyni zamanda bu dövrdə rayon partiya komitəsində büro üzvü, bir neçə çağrış rayon sovetinin deputatı seçilir.
1980-ci ildə rayon baytarlıq idarəsinin rəisi vəzifəsinə göndərilir. 1987-ci ildə müəyyən səbəblərə görə işdən uzaqlaşdırılır, 1988-ci ildən Sevil Qazıyeva adına sovxozda şöbə müdiri kimi çalışır. 
1993-cü ilin oktyabr ayının 20-də vəfat edir.
3 övladı 9 nəvəsi var.
Allahverdiyev Əbiş Zeynalabdin oğlunun əməyi yülsək qiymətləndirlmiş, "Şərəf Nişanı" ordeni, oktayabrın 50 iliyi medalı ilə təltif olunmuşdur.

    ALIŞOV TALIŞ MƏMİŞ OĞLU (1936, Cəbrayıl r.,Horovlu k -10.06.1989 Beyləqan ş) - qabaqcıl təhsil xadimi. ADPU-nun fizika-riyaziyyat fakultəsini bitirmişdir (1957). Beyləqan rayonunda orta məktəbdə müəllim (1957-1966). Namiq Allahverdiyev adına Beyləqan şəhər 1 saylı orta məktəbdə müəllim (1966-1989) işləmişdir. "Şərəf nişanı" (30.09.1966) və "Qırmızı əmək bayrağı" (27.06.1978) ordenləri ilə təltif edilmişdir.

    ABDURRƏHMANLI İSMAYIL XUDAVERDİ OĞLU (11.05.1957, Beyləqan r. Aşıqlı k.) - Azərbaycan Dövlət Universitetinin Hüquq fakultəsini bitirmişdir (1984). Ədliyyə Nazirliyində fəhlə, texnik (1978-1983), Qanunvericilik İdarəsində mütəxəssis (1983-1986), böyük mütəxəssis (1986-1987), Laçın Rayon Məhkəməsində hakim (1987-1990), Qəbələ Rayon Məhkəməsində hakim (1990-2000), Xaçmas Rayon Məhkəməsinin sədri (2000-2007), Şamaxı Rayon Məhkəməsində hakim (2007-2009) işləmişdir. Astara Rayon Məhkəməsinin sədri (2009), hal-hazırda Göranbot Rayon Məhkəməsinin sədri işləyir.

     ABDULLAYEV ƏSGƏR İBRAHİM OĞLU (15.08.1928, Ağcabədi rayonu, Kəbirli ­kəndi) – Tarix elmləri namizədi, professor. BDU–nun tarix fakultəsini bitirmişdir (1951). Ağdam Kənd Təsərrüfatı Texnikumnda müəllim (1951-1954), AMEA Tarix İnstitutunda elmi işçi (1955-1957), DİN-in xüsusi orta məktəbində baş müəllim və əməliyyat müvəkkili (1957-1961) olmuş, BDU-nun aspiranturasında təhsil almiş (1961-1964), Azərbaycan Dövlət tarix Muzeyində elmi işçi (1964-1966), ADİU- baş müəllim və dosent (1966-1990) işləmişdir. Azərbaycan Dövlət Universitetində professordur (1990). 30-a qədər elmi məqalənin və 5 kitabın müəlliifidir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin göstərişi ilə “Erməni təcavüzü: acı faktlar, fəlakətli nəticələr” əsəri ingilis dilinə tərcümə edilmilmiş və avropa Şurasında yayılmışdır (2003).

    AĞAYEV TAHİR BAYRAM OĞLU (18.10.1956. Beyləqan şəhəri) – fəlsəfə elmləri namizədi (25.05.1988), sosiologiya üzrə dosent (28.06.2006), ehtiyatda olan polkovnik-leytenant. BDU-nun tarix (1980) və hüquq fakultələrini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. BDU-nun Fəlsəfə-sosiologiya kafedrasında laborant, müəllim, baş müəllim (1987-1993), MTN - də məsul vəzifələrdə (1993-2002) işləmişdir. BDU-nun Sosiologiya kafedrasında baş müəllim, dosent işləyir (2003). 22 elmi məqalə, 2 dərs vəsaiti, 5 proqram, 13 tezisi çap edilmişdir.

     BABAYEV RƏVAN CƏFƏR OĞLU (1944, İkinci Şahsevən k.) - Texnika elmləri namizədi (1975). ADNA-nı (1967) və aspiranturanı (1969) bitirmişdir. ADNA-da elmi işçi, (1970-7996), "Neftqazelmitədqiqatlayihə" institutunda böyük elmi işçi işləmişdir. ADNA-nın dosentidir. 80-dan çox elmi məqalə, 12 ixtira, 1 monoqrafiya müəllidfidir. 

     CAVADOV ASİF ŞƏMİL OĞLU (01.08.1953, Beyləqan rayonu) – tarix elmləri namizədi (1987), dosent (1991). H.Zərdabi adına GDPU-nun tarix fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir (1973). Təzəkənd orta məktəbində tarix müəllimi işləmiş (1973-1976), BDU-nun aspirantı olmuşdur. Sonradan Ç.İldırım adına Politexnik İnstitutunun Gəncə filialında laborant, baş laborant, kabinə müdiri, müəllim, baş müəllim, partiya komitəsinin katibi, prorektor, tarix kafedrasının müdiri vəzifəsində işləmişdir. GDPU-da tərbiyə işləri üzrə prorektor və Azərbaycan tarixi kafedrasının müdiridir. 38 elmi-metodik məqalənin müəllifidir.  

    CƏFƏROV İDAYƏT FƏRRUX OĞLU (08.09.1946, Əlinəzərli kəndi) – tarix elmləri doktoru (21.11.1996), professor (1997), əməkdar müəllim (2006). BDU-nun tarix fakultəsini (1968), AMEA Tarix institutunun aspiranturasını (1974) bitirmişdir. Əlinəzərli kənd orta məktəbində müəllim, tədris işləri üzrə direktor müavini (1968-1970), AMEA Tarix İnstitutunda laborant (1970-1971), kiçik elmi işçi (1974-1980), baş elmi işçi (1980-1989), N.A.Voznesenski adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutunun Bakı filialında baş müəllim, kafedra müdiri (1989-1990), ADİU-da kafedra müdiri (1990-2000) işləmişdir. ADİU-da Azərbaycan tarixi kafedrasının müdiridir (2000). 200-dən artıq elmi-tədqiqat işi, 3 monoqrafiya, 3 kitab, orta və ali məktəblər üçün dərsliklərin müəlifidir. 

      ƏLƏSGƏROV  DADAŞ ( d.1943-cü ildə Beyləqan rayonun Aşıqlı kəndi) coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.
1943-cü ildə Beyləqan rayonun Aşıqlı kəndində andan olmuşdur. 1962-ci ildə Beyləqan şəhəri 1saylı orta məktəbi bitirmişdir. 1966-1970-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedoqoji İnstitutun coğrafiya fakültəsinin fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.Moskvada SSR-i Pedoqoji Elmlər Akademiyasında əyani aspiranturada təhsil almışdır.1976-cı ildə SSR-i PEA-da “Ölkəşünaslıq kurslarında kartoqrafik bilik və bacarıqların formalaşdırılmasının metodikası” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək coğrafiyanın tədrisi metodikası üzrə fəlsəfə doktoru adı almışdır.

1970-ci ildən Nazirliyin göndərişi ilə ADPU-da müəllimlik fəaliyyətinə başlamışdır. 1976-ci ildən hal-hazıra kimi ADPU-nun Coğrafiya fakültəsində fəaliyyət göstərir. Fakültəsinin içtimai həyatında yaxından iştirak etməklə ayrı-ayrı dövrlərdə iqtisadi coğrafiya və CTM kafedrasının müdiri və fakültə dekan müavini işləmişdir. Dosent D.Ələsgərov indi də fakültənin dekan müavinidir. Dos. D.Ələsgərov səmərəli Elmi-pedoqoji fəaliyyət göstərməklə bərabər 70-dən çox elmi məqalələrin, proqramların, ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaitinin, orta məktəblərin şagirdləri üçün dərslik, müəllimlər üçün metodiki vəsaitin müəllifidir.

    ƏLİYARLI SÜLEYMAN SƏRDAR OĞLU (18.12.1930, Birinci Şahsevən kəndi) – görkəmli tarixçi, tarix elmləri doktoru (1975), professor (1980), əməkdar elm xadimi (1990), Bdu-nun tarix fakultəsinə daxil olmuş (1948), birinci kursdan sonra Moskva Dövlət Universitetinə köçürülmüş, həmin universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş (1954). AMEA Tarix İnstitutunun dəvəti ilə burada kiçik elmi işçi və elmi katib (1954-1956) işləmişdir. Aspiranturada təhsil almışdır (1956-1959). Aspiranturanın son kursundan BDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasına müəllim vəzifəsinə götürülmüşdür. Bu günə qədər həmin kafedrada çalışır. 23 il həmin kafedraya rəhbərlik etmişdir (1978-2001). Tədqiqat sahəsi Azərbaycan və əski türk tarixində epik abidələr və etnogenez problemidir. Azərbaycan tarixinin saflığı uğrunda ömrü çətin diskussiyalarda keçmiş. 1969-cu ildə Azərbaycanın Rusiyaya guya könüllü birləşməsi tezisinə qarşı çıxmış, Azərbaycanın işğalını, Rusiya metropoliyasının iqtisadi müstəmləkəsinə çevrildiyini yazmış və Azərbaycan KP tərəfindən ciddi və qorxulu basqılara məruz qalmışdır. Azərbaycan etnogenezinin ümumtürk tarixi köklərə dayandığını araşdıraraq çap etmiş (1983-1984), Moskva və Bakı retroqradlarının hücumları ilə üzləşmişdir. Dağlıq Qarabağ mövzusu ilə bağlı Almaniya, İngiltərə, ABŞ, Türkiyə və Fransada onlarca yazılar (bəziləri B.Vahabzadə və A.Şmide ilə birlikdə) çap etdirmiş. Azərbaycan əsl tarixi və dövlətçiliyi haqqında aydın təsəvvür yaratmışdır. Azərbaycan Milli Məclisin Yer Adları (Toponomiya) Komissiyasına başçılıq etmiş (1989-2000), bir çox tarixi adların, o cümlədən qədim Beyləqanın əsrlərin o üzündə qalmış adının yenidən qayııtmasına çalışmışdır. Azərbaycan Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin üzvü olmuşdur (1992-2001). “Türk və Türkiyə tarixi ilə dəyərli araşdırmalardan dolayı” (2000) Türk Tarix Kurumu şeref Üyesi (fəxri üzvü) seçilmişdir. Türkcə və ingiliscə çap olunmuş 26 cildlik “Türklər” ensiklopedik əsərin Yayın Kurumu üzvü müəlliflərdən biridir. 15- dən çox elmi əsərin, 7 monoqrafiya və 8 kitabın müəllifidir. Bunlardan 7-si xarici ölkələrdə (İngiltərə, ABŞ, Türkiyə, Rusiya və b.) çap edilmişdir. 35-dən artıq əsəri xaricdə çap olunmuşdur, 870 səhifəlik “Azərbaycan tarixi” kitabının müəllifidir. Namizədlik (1962) və do­ktorluq (1975) dissertasiyaları müdafiə etmiş, dosent elmi adı almışdır (1965).

    ƏLİYEV AKİF FƏRRUH OĞLU - 20 oktyabr 1955-ci ildə Beyləqan rayonunun Əlinəzərli kəndində doğulub.Orta təhsilini Beyləqan rayonunda alıb.1972-1977-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetində mexanika-riyaziyyat ixtisası üzrə təhsil almışdır.
Orta məktəbdə müəllim, Kibernetika İnstitutunda proqramçı-mühəndis, Təhsil Nazirliyi sistemində metodist, Təhsil Problemləri İnstitutunda baş metodist və İnformatlaşdırma şöbəsinin müdiri vəsifəsində işləmişdir. 2004-2014-cü illərdə Təhsil Nazirliyində baş məsləhətçi vəzifəsində çalışmışdır.
Azərbaycan Respubliukasında Təhsil İslahatı layihəsi üzrə İnformatika kuriklumunu hazırlayan işçi qrupunun üzvü olmuşdur.Təhsil Nazirliyinin nəzdindəki Elmi-Metodik Şuranın İnformatika bölməsinin elmi katibi,informatika fənni üzrə respublika olimpiadası münsiflər heyətinin məsul katibi ,”Fizika,riyaziyyat və informatikanın tədrisi”jurnalının redaksiya heyətinin üzvü olmuşdur.
İnformatika üzrə bir sıra proqram,metodik vəsait və dərsliklərin müəllifidir.
Təhsil Nazirliyinin həyata keçirdiyi bir çox layihələrdə, o cümlədən ümumtəhsil məktəblərinin pedaqoji heyəti üçün”İKT-nin təhsilə tətbiqi”üzrə təlimlərdə,riyaziyyat fənn müəllimləri üçün yeni kurikulum üzrə təlimlərdə təlimçi kimi iştrak etmişdir.
2014-cü ildə “Bu günün və sabahın direktorları”müsabiqəsinin qalibi olmuş,Bakı şəhəri,Nəsimi rayonundakı M.Hüseyinzadə adına məktəbə direktor təyin edilmişdir.
2015-ci ildə Paris-Sarbonno Universitetinin Məktəb menecmenti kursunu bitirmiş,2018-ci ilə Təhsil Nazirliyinin Təhsildə inkşaf və innovasiyalar üzrə 2-ci qrand müsabiqəsinin qalibi olmuşdur.
Evlidir, 4 övladı var. Ziyalılarımızla fəxr edirik!

    ƏLİYEV FAMİL (30.11.1958, Əlinəzərli k.) - ADİU-nun uçot-iqtisad fakultəsini bitirmişdir (1979). Bakı Məişət Kondisionerləri zavodunda mühasib (1979), Bakı Məişət Kondisionerləri Birliyində mühasib (1981-1982), şöbə rəisi (1982-1985), Birliyin "Məişətmaş" zavodunda baş mühasib (1985-1988), "Azneftmaş" EİB Təcrübə zavodunda I dərəcəli mühasib (1988), baş mühasib müavini ( 1988), baş mühasib (1988-1991), direktor müavini (1991-1992). B.Sərdarov adına zavodun "Energetik" KM-də direktor (1992-1993), Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyində Maliyyə İdarəsinin rəisi (1993-2005), Azərbaycan Respublikasının Bolqarıstadakı səfirliyində müşavir (2005-2009) işləmişdir. Azərbaycan Respublikası xarici İşlər Nazirliyində idarə rəisidir (2009). Türkiyyə, Yaponiya, Misir Xarici İşlər nazirliklərinin təşkil etdiyi Beynəlxalq kurslarda təlim keçmişdir. 

   ƏFƏNDİYEVA MƏMLƏKƏT NƏHMƏN QIZI (1938, Füzuli r., Saracıq k.) - qabaqcıl maarif xadimi. Azərbaycan Dövlət Universitetinin fizika-riyaziyyat fakültəsini bitirmişdir (1960). Beyləqan şəhər orta məktəbində fizika müəllimi (1960-1970), F.Hacıyev adına şəhər 2 saylı orta məktəbdə müəllim (1970-2003) və direktor (1996-2003) işləmişdir. "Şərəf nişanı" ordeni ilə təltif edilmişdir (20.08.1986).

    HACIYEV VOROŞİL RƏHİM OĞLU. Şərəfli ömür yolu keçən ziyalılardan biridir. Bütün ömrünü gənc nəslin maariflənməsinə xidmət edən bu insan el sevgisi, el məhəbbəti qazanaraq ürəklərdə yurd salmışdır.
Pedaqoji fəaliyyətə 1958-cü ildə Saatlı rayonun o vaxt ki "5 dekabr" kəndində başlamışdır. Ömrünün 52 ili Beyləqan rayonu N. Allahverdiyev adına şəhər 1 saylı tam orta məktəbin adı ilə bağlı olmuşdur.
Məktəbdə Respublika əhəmiyyətli fizika kabineti təşkil etmiş, gənc nəslin təlim-tərbiyəsilə, təhsili ilə məşqul olmuş, el hörməti qazanmışdır.
Ömrünü şərəfli müəllim peşəsinə bağlayan Voroşil müəllim pedaqoji fəaliyyəti dövründə 20000 çox şagirdə dərs demişdir. Onlardan alim, şair, yazıçı, müəllim, mühəndis, hərbiçi və sair olanları vardır. Şagirdləri onun fəxri idi. Onun şagirdləri bu gün Respublikamızın müxtəlif guşələrində çalışırlar. Və sevimli müəllimlərini heç zaman unutmurlar. Fəxr edirlər ki, onlara belə zəngin daxili dünyası olan müəllim dərs deyib.

   HƏSƏNOV YAQUB ISA OĞLU - 2 iyul 1954-cü ildə Ağcabədi rayonu Üzeyirkənd kəndində anadan olmuşdur. Bir müddət sonra ailəsi ilə birlikdə Beyləqan rayonu Yuxarı Kəbirli kəndinə köçmüşdür. Yurda ad-san gətirmiş insanlardan biri olub, Həsənov Yaqub. 1972-ci ildə Ağcabədi rayonu M.Ə.Sabir adına orta məktəbi fərqlənmə ilə bitirmişdir. Elə həmin ildə də qəbul imtahanında yüksək nəticə göstərərək Azərbaycan Dövlət Pedoqoji İnstitutunun Riyaziyyat fakültəsinə qəbul olmuşdur. Tələbə olduğu müddətdə qrup komsomol təşkilatının katibi, həmçinin tələbə elmi cəmiyyətinin fəal üzvlərindən biri olaraq həmin cəmiyyətin dəfələrlə təşəkkür və tərifnamələri ilə təltif olunmuşdur. 1976-cı ildə Azərbaycan Dövlət Pedoqoji İnstitutunu uğurla bitirib təyinat ilə Ağcabədi rayonu Minəxorlu kənd 8 illik məktəbində pedaqoji fəaliyyətə başlayıb. 1978-1979-cu tədris ilində Ağcabədi rayonu Hüsülü kənd 8 illik məktəbində, 1979-1980-ci tədris ilində isə Xocavənd rayonu tam orta məktəbində işləyir.1980-ci illdən etibarən Beyləqan rayonu Örənqala kənd orta məktəbində, 1984-1985-ci tədris ilindən ömrünün sonunadək Beyləqan rayonu Yuxarı Kəbirli kəndi Əli Əsgərov adına tam orta məktəbdə pedaqoji fəaliyətini davam etdirmişdir. Respublika Xalq Təhsil Nazirliyi tərəfindən 1989-cu ildə baş müəllim adı ilə, 1993-ci ildə isə "Xalq təhsili əlaçısı" döş nişanı ilə təltif edilmişdir. 1994-cu ildə Ali kateqoriyalı müəllim adına layiq görülüb. Keçmiş SSSRİ məkanında nəşr olunan “Kvant”, “Математика в школе” jurnallarında müxtəlif vaxtlarda Riyaziyyatın müəyyən problemləri, həmçinin şahmat məsələlərinin həlli ilə bağlı fikir və mülahizələrlə çıxış etmişdir. 1980-ci illərdə bir çox qəzet və jurnallarda şahmat məsələlərinin həlli üzrə müsabiqənin iştirakçısı olmuş və dəfələrlə bu müsabiqənin qalibi olmuşdur. Şahmat oyunları üzrə birinci dərəcəli məşqçi adına layiq görülmüşdür. Yaqub müəllim rəhbəri olduğu “Foton” komandası ilə Aztv 1-in və “Abituriyent” jurnalının “Maraq və Məntiq” rubrikasının dəfələrlə qalibi olmuşdur. Həsənov Yaqub müəllimə verilən ən böyük qiymət isə 2003-ci ildə "VEKTOR" beynəlxalq elm mərkəzi tərəfindən ona verilən “XXI əsrin Tanınmış Maarifçisi” beynəlxalq diplomu oldu. Nyu-York (ABŞ) Elmlər Akademiyasının həqiqi (akademik) üzvü, beynəlxalq Ekoenergetika akademiyasının professoru, elmlər doktoru, şair, publisist, prezident təqaüdçüsü, Əməkdar müəllim Elçin İsgəndərzadənin təsis və rəhbərlik etdiyi “VEKTOR” beynəlxalq elm mərkəzinin 2002-ci ildə keçirdiyi ictimai-kütləvi s

    HƏSƏNOV HACI NURU OĞLU 1952-ci ildə Beyləqan rayonunun Şəfəq kəndində anadan olmuşdur. 1967-ci ildə Şəfəq kənd səkkiz illik, 1969-cu ildə Beyləqan şəhər 1 saylı orta məktəbini bitirmişdir. 1970-1974-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin tarix fakültəsində təhsil almış, universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1974-1980-ci illərdə Beyləqan rayonunun Baharabad kənd 8-illik və Qəhrəmanlı qəsəbə orta məktəblərində müəllim və dərs hissə müdiri işləmişdir. 1977-1978-ci illərdə orduda xidmət etmişdir. Ehtiyatda olan baş leytenantdır. 1980-ci ilin sonundan Azərbaycan MEA A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunda çalışır. 2001-ci ildən institutun "Azərbaycanın yeni tarixi" şöbəsinin müdiridir. 1981-1984-cü illərdə Azərbaycan MEA A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun aspiranturasında təhsil almış, 1987-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. İndiyədək onun Azərbaycan, Argentina, İran, Norveç və Rusiyada müxtəlif dillərdə 70-dən çox elmi əsəri çap olunmuşdur. On bir monoqrafiyanın müəllifi və həmmüəllifidir. 2012-ci ildə elm sahəsində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mükafatını almışdır. sorğu əsasında Həsənov Yaqub İsa oğlu Azərbaycanın tanınmış maarifçisi kimi sayılıb seçildi. Onun haqqında qısa bioqrafik məlumatlar həmin mərkəzin nəşr etdiyi “Azərbaycanın tanınmış maarifçiləri” kitabında çap edilmişdir. Bakı Dövlət Universitetinin qızıl qələm mükafatçısı olmuşdur. Qovluqlarda işıq üzü görəsi o qədər materiallar var ki... Həsənov Yaqub İsa oğlu 7 dekabr 2017-ci ildə ağır xəstəlikdən vəfat etmişdir.

   FƏTİYEV MAHMUD NƏCƏF OĞLU (05.05.1938 - II Şahsevən k.) - filologiya elmləri namizədi. BDU-nun şərqşünaslıq fakultəsini bitirmişdir (1960), Xalac kənd orta məktəbində müəllim (1960-1962), II Şahsevən kənd yeddillik məktəbində müəllim (1963-1964), Bakı Məktəbəqədər Pedoqoji Tərbiyə Məktəbində müəllim (1964-1970), Təhsil Nazirliyində baş metodist (1974-1984) işləmişdir. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kollecində müəllim işləyir (1984). 12 elmi məqalənin müəllifidir.

   İSMAYILOV RASİM ŞİRİN OĞLU (1946, Dünyamalılar kəndi) – mühit mexanikası, istilik fizikası və hidromexanika sahəsində alim, texniki elmlər namizədi (1974), texniki elmlər doktoru (1987), professor (1998). AzTu-nu bitirmişdir (1968). “İttifaqsulayihə” institutunun Bakı bölməsində mühəndis (1968-1970), “Kür-Bakı” su kəməri sisteminin iahiyələşdirilməsində iştirak etmişdir. Hərbi xidmətdə olmuş (1970-1971), aspiranturada təhsil almış (1971-1974), Moskva Avtomobil Yol institutunda “Asılı hissəciklərin konsetrasiyasını nəzərə almaqla dəyişən kütləli maye axının tədqiq” mövzusunda dissertasiya müdafiə etmişdir. Baş elmi işçı (1974-1977). Sumqayıt Dövlət Universitetinin Mexanika kafedrasında baş müəllim və dosent (1977-1980), həmin kafedranın müdiri (1980-1984) işləmişdir. Moskva Energetika İnstitutunda doktorant olmuşdur (1984-1986). Sumqayıt Dövlət Universitetinin Mexanika kafedrasında professor və kafedra müdiri, elmi işlər üzrə prorektor (1992, 1994-2000) işləmişdir. Hazırda Mexanika kafedrasının müdiridir. ADNA-da (1988-1995), BDU-da (1992-2006), AzTU-da (2006-2008) dissertasiya şuralarının və Azərbaycan Respublikası Prizedenti yanında AAK-nın (1992-2006) üzvü olmuşdur. Hazırda SDU elmi şurasının, Azərbaycan Respublikası Prezident yanında AAK-nın üzvüdür. 135 elmi əsərin müəllifidir. 5 elmlər doktoru, 10 elmlər namizədi və 5 magist işlərinin elmi rəhbəri olub. Elmi əsərləri Azərbaycan, Rusiya, Ukrayna, Meksika, Türkiyə, Özbəkistan və b. Ölkələrdə çap olmuşdur.

     KƏBİRLİ RÖVŞƏN ƏLƏSGƏR OĞLU (MAHMUDOV) - 29.08.1961 tarixdə Ağcəbədi rayonunda anadan olmuşdur. Orta məktəbi 8-ci sinfinə qədər Mehrablı kənd məktəbində, 9-10-cu sinfləri isə Örənqala orta məktəbində oxumuşdur və 1977-ci ildə bitirmişdir. Valideynlərini uşaq və yeniyetmə yaşlarında itirmişdir.
Bir neçə cəhddən sonra 1983-ci ildə Xankənd Pedaqoji İnstitutunun Tarix fakultəsinə daxil olmuş, 1987-ci ildə oranı Qırmızı diplomla bitirmişdir. 1977-83 -cü illər arasında doulduğu kənd və Örənqalada üzümçülük sovxozunda fəhlə işləmişdir. Hərbi xidmət illəri: 1979-1981, baş çavuş hərbi rütbəsiylə tərxis olunmuşdur.
Əmək fəaliyyətini 1987-1989 illərdə Beyləqan rayon Kəbirli kəndində müəllim kimi davam etmişdir. 1991-ci ildən jurnalistikayla məşqul olub: "Muxalifət" qəzitində müxbir, şöbə redaktoru, baş redaktorun müavini, nəhayət 2003-ci ildən bu günə qədər baş redakor vəzifələrində çalışır.
Ailəlidir. Üç övlad atasıdır.

    KƏRİMOV BABAKİŞİ MUXTAR OĞLU (1944, İkinci Aşıqlı kəndi) – Tarix elmləri doktoru. Şuşa Kənd Təsərrüfati Texnikumunu (1964), M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin tarix fakultəsini (1976) bitirmişdir. Moskva Dövlət Universitetinin müəllimidir. Elmi fəalyyətlə məşğuldur.

    KƏRİMOV NAZİR QARDAŞXAN OĞLU (05.09.1958, Birinci Aşıqlı kəndi) – İqtisad elmləri namizədi (1992), dosent (2003). ADİU-nun uçot-iqtisad fakultəsini bitirimişdir (1979). Sumqayıt Superfosfat zavodunda təftişçi-mühasib (1979-1982), Beyləqan çörək zavodunda baş mühasib (1982-1983), “Partiyanın XXII qurultayı” kolxozunda baş iqtisadçı (1984-1994), Beyləqan Ali Kollecində kaferda müdiri (1994-1997), Azərbaycan Aqrar-Ekologiya İnstitutunda baş müəllim (1997-2000), Azərbaycan Texnologiya İnstitutunda baş müəllim (2000-2003), Azərbaycan Texnologiya Universitetində dosent (2003-2008) işləmişdir. AKTA-da dosent işləyir (2008). 45 elmi işin, 4 kitabın müəllifidir.

    QARAYEV ZÜLFÜQAR QUBAD OĞLU - şair, publisist, 1989-cu ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Jurnalistər Birliyinin üzvü (1983).Zülfüqar Şahsevənli 1950 -ci il 25 dekabrda
Beyləqan rayonunun Şahsevən kəndində anadan olmuşdur. Burada Gəray Əsədov adına kənd orta məktəbini bitirmişdir (1969). ADU-nun jurnalistika fakültəsində təhsilini davam etdirmişdir (1973 - 1978). "Gənclik" nəşriyyatında kiçik redaktor, redaktor, böyük redaktor işləmişdir (1979 - 1999 ). "Günay" qəzeti redaksiyasında baş redaktor, baş direktor vəzifəsində çalışmışdır ( 1999 -2001 ).
Bədii yaradıcılığa erkən başlamışdır. İlk "Çinar" şeri "Yüksəliş" rayon qəzetində, "Şahsevənə yolun düşsə" şeri isə "Bakı" axşam qəzetində 1969-cu ildə dərc olunmuşdur. Bundan sonra dövri mətbuatda vaxtaşırı çıxış etmişdir. "Çinar pöhrələri" (1979), "Yaşıl budaqlar" (1981), "Bir bayraq altında" (1982), "Gənc istedadlar" (1984), "Dünyamız ağ göyərçin" (1984) və sair toplularda şerləri çap edilmişdir.
Bədii tərcümə ilə də ardıcıl məşğul olur. Rus, Ukrayna, Kabardin-Balkar, Tacik və Özbək ədəbiyyatından seçmə nümunələri doğma dilimizə çevirmişdir. Azərbaycan televiziyasında məktəblilər üçün "Kitab evi" verilişinin aparıcısı və ssenari müəllifi olmuşdur (1986 - 1988). Azərbaycan LKGİ MK-nın Fəxri fərmanına layiq görülmüşdür (1984).

Əsərləri

1."Kimsə tutub gəlir işığımızı". Bakı: Yazıçı, 1985, 54 səh.
2."Təbriz qatarı". Bakı: Gənclik, 1988, 88 səh.
3."Tənha qadın". Bakı: Şirvannəşr, 1997, 260 səh.
4."Üzü sabahlara". Bakı: Şirvannəşr, 1998, 280 səh.
Tərcümələri
(ruscadan)
1. Ubeyd Rəcəb. "Sehrli çəkmələr". Bakı: Gənclik, 1984, 68 səh.

     QASIMOV YUSİF SURXAY OĞLU. 1970-cı ildə Beyləqan rayonu Namiq Allahverdiyev adına1 sayli tam orta məktəbir Azərbaycan dili Ədəbiyyat müəllimi kimi fəaliyyət göstərmişdir. 
Yusif müəllimin rayonda və mərkəzi qəztlərdə xeyli sayda elmi-metodiki məqalələr dərc edilmişdir.
Dilimizin saflığı və inkişafı ilə bağlı "Azərbaycan müəllimi" qəzetində məqalələri dərc edilmişdir.
Müəllim işlədiyi müddətdə çəkdiyi zəhmətə görə bir çox tərifnamə və Fəxri farmanla təltif edilmişdir. 
O ali dərəcəli müəllim idi.

    QASIMOV ALIŞ MƏMİŞ OĞLU (10.01.1960, Milabad qəsəbəsi) – hüquq elmləri doktoru (2001), professor (2004). BDU–nun hüquq fakultəsini bitirmişdir (1983). Bakı Mebel hissələri kombinatında fəhlə (1977-1979, 181-1988). Bakı şəhər Əzizbəyov Rayon Məhkəməsində kuryer, kargüzar, dəftərxana müdiri, (1988-1989), BDU-da metodist müəllim, baş müəllim (1989-1995), dosent, dekan müavini (1995-2001) işləmişdir. Hazırda həmin Universitetdə kaferdra müdiridir (2001), 150-dən çox elmi işin müəllifidir.

    QAISMOV AYDIN ELYAS OĞLU (11.09.1953, Bakı şəhəri)- General-mayor (1998).  Əslən Beyləqanlıdır. Beyləqan rayon Gəray Əsədov adına Şahsevən kənd orta məktəbinin məzunudur (1970). BDU-nun hüquq fakultəsini bitirmişdir (1980). Zəngilan,Tərtər, Bərdə rayonlarında polis orqanlarında müxtəlif vəzifələrdə çalışmış. Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə fəal iştirak etmisdir (1980-1992). Azərbaycan Respublikası Ədliyyə nazirinin müavini, Məhkəmə Qərarlarının İcrası Baş İdarəsinin rəisi vəzifəsində işləmişdir (1997-2005). Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən hüquqi islahatlar çərçivəsində ölkənin penitensiyar sistemində əsaslı islahatlar aparılması işinin təşkilinə rəhbərlik etmiş, islahatların müsbət nəticələri Avropa Şurası tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. Məhz buna görə A.E.Qasımova 1998-ci ilin dekabr ayinda general-mayor rütbəsi verilmişdir. "Dəstə tərəfindən törədilən ictimai təhlükəli əməllərlə cinayət-hüquqi mübarizə" elmi əsərinin və "Cəza icra hüququ tarixi" (beş cilddə) monumental monoqrafiyaların müəllifidir. Hazırda Elmi və pedaqoji yaradıcılıqla məşğuldur. 

   QULİYEV RAMİZ CABBAR OĞLU (22.03.1959, Dünyamalılar k.) - I dərəcəli diplomatik müşavir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında İdarəçilik Akademiyasını, AzMİU-nu, AR Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyasını, ADDU-nu bitirmişdir. Bakı şəhəri Sabail RİN-nin nəzdindəki MTİB-də mütəxəssis işləmiş (1976-1978), Frunze adına hərbi qulluqda olmuşdu (1978-1980­). Sabunçu RİN-nin MTİB-nin mənzil idarəsində mühəndis, rəis, Birliyin iqtisadi məsələlər üzrə rəis müavini, baş mühəndis (1980-1997), AR MM-nin İşlər İdarəsində baş məsləhətçi , bölmə müdiri (1997-1999), AR XİN-də işlər müdiri (1994-2004), AR MTN-də əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədər Dövlət Komissiyasında məsul işdə (2005-2007), AR İİN-nin maliyyə-təminat şöbəsində rəis (2007-2008) işləmişdir. ARDNŞ-nin Regional sosial layihələrin təminatı şöbəsində rəis işləyir (2008). AR MM-nə deputatlığa namizəd olmuşdur (2005). 

   MAHMUDOV ZAMAN MAHMUD OĞLU (03.03.1966, Beyləqan rayonu, 1-ci Aşıqlı kəndi). 1973-1983-cü illərdə Beyləqan rayon 1-ci Aşıqlı kənd orta məktəbində, 1985-1990-cı illərdə isə Bakı Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsində təhsil alıb. 2004-cü ildə “Fotosintezin fotokimyəvi sistemlərinin formalaşması zamanı fotosistem 2-nin in vivo fotoinhibirləşməsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək biologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsinə layiq görülüb. O, əmək fəaliyyətinə ali məktəbi bitirən ili başlayıb. 1990-1992-ci illərdə AMEA-da baş laborant və elmi isçi kimi fəaliyyət göstərib. 1992-ci ildən həyatını Bakı Dövlət Universiteti ilə bağlayan Z.Mahmudov 2004-cü ilə qədər BDU tədris laboratoriyasının müdiri vəzifəsində çalışıb. 2004-cü ildən isə Biologiya fakültəsi “Biofizika və molekulyar biologiya” kafedrasında müəllimlik etməyə başlayıb,2010-cu ildən Biofizika və molekulyar biologiya kafedrasının Muavini vəzifəsinə təyin edilib.Həmçini Z.Mahmudov Biologiya fakültəsi elmi şurasının sədri olub. Z.Mahmudov biofozika, bioenergetika və s. dərsləri uğurla tədris edib. Tədqiqat sahəsi fotobiologiya, fotosintez, biofizika olan Z.Mahmudov 70-ə qədər elmi məqalənin. 2 kitabin müəllifi idi. O, dəfələrlə Azərbaycanda, eləcə də dünyanın müxtəlif ölkələrində (Türkiyə, 2003; Kanada, 2004; Moskva, 2008;Praqa 2010;Çexiya 2012;İngiltərə 2013 və s.) keçirilən Beynəlxalq seminar, simpozium və konfransların işində fəal iştirak edib. Zaman Mahmudov 25.07.2016 tarixində ürek tutmasından (infarkt) dunyasını dəyişib.

    MƏMMƏDOV ƏYYUB ŞƏMİL OĞLU 1934-cü il iyun ayının 21-də Füzuli rayonunun Böyük Bəhmənli kəndində anadan olub. 1953-1959-cı illərdə Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun Müalicə profilaktika fakültəsində təhsil alıb. 1959-1964 - cı illərdə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Xocavənd rayon Mərkəzi Xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsinin müdiri işləmişdir. 1964-1980-cı illərdə Beyləqan Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsinin müdiri işləmişdir. 1976-cı ildə Kiyev şəhərində Travmatologiya və Ortopediya İnstitutunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib.1980-1992 –cı illərdə Beyləqan Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının baş həkimi işləyib. 1985-1995-cı illərdə Jdanov (Beyləqan) şəhər Xalq Deputatları Sovetinin deputatı olub. 1986-cı ildə Sentyabr ayının 19-da Azərbaycan SSRİ “Bilik” Cəmiyyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilib. 1988 - SSRİ Qırmızı Aypara Cəmiyyətinin “Sovet Qırmızı Aypara Cəmiyyətinin Fəxri Döş Nişanı” medalı ilə, SSRİ Qırmızı Aypara Cəmiyyətinin “SSRİ Sanitar əlaçı” döş nişanı ilə ,“Sosializim yarışının qalibi” Döş nişanı ilə təltif edilib. 1992-1996-cı illərdə Beyləqan Rayon Poliklinikasında cərrah işləyib. 1992-cı ildə Azərbaycan “BİLİK” Cəmiyyəti İdarə Heyəti Rəyasət heyətinin qərarı ilə Yusif Məmmədəliyev adına mükafata layiq görülüb. 1996-2012-cı illərdə BMRX-nın cərrahiyyə şöbəsinin müdiri işləyib. Respublika Alimər İttifaqının, Respublika ziyalılar ,Respublika Jurnalistlər birliyinin ,Respublika Səhiyyə Nazirliyinin Cərrahlar Assosiasiyasının üzvü seçilib. 2003-cü ildə “VEKTOR” Beynəlxalq Elm Mərkəzi Mükafat Komissiyasının qərarı ilə “Azərbaycanın tanınmış həkimləri” Beynəlxalq Layihənin qalibi olub, “XXI əsrin tanınmış həkimi” Beynəlxalq diplomu ilə təltif olunub. May ayının 19-da Respublika Jurnalistlər Birliyinin “Media mükafatı laureatı” diplomu ilə təltif edilmişdir. 2006-cı ildə Nyu-York Elmlər Akademiyasının üzvü seçilib. 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə “Əməkdar həkim” fəxri adına layiq görülüb. 2012 –ci ildə təqaüdə çıxıb. Hal-hazırdı elmi fealiyyətini davam etdirir.

     MƏMMƏDOV CAVANŞIR AĞALI OĞLU - 10 Sentyabr 1930 –ci il tarixində Fizuli rayonunun Əhmədbəyli kəndində anadan olmuşdur. 1953 –cü ildə ADPU –nun tarix fakültəsini, 1968 –ci ildə AKTA –nın aqronomluq fakültəsini, 1972 –ci ildə isə Moskva ALİ Partiya Məktəbini bitirmişdir.
Cavanşir Məmmədov 1953-1954 –cü illərdə Beyləqan rayon Komsomol Komitəsində təşkilat müdiri vəzifəsində çalışmış, 1954-1959 –cu illərdə həmin qurumun ikinci və birinci katibləri vəzifəsinə yüksəlmişdir. 1959-1961 –ci illərdə C.Məmmədov Azərbaycan SSR KP Beyləqan rayon Komitəsinin katibi vəzifəsində çalışmış, 1961-1963 –cü illərdə Beyləqan rayon XDS İcraiyyə Komitəsinin sədri, 1963-1965 –ci illərdə İmişli rayon İstehsalat Partiya Komitəsində katib, 1965-1978 –ci illərdə Beyləqan rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi, 1978-1988 –ci illərdə Tərtər rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi, 1988-1990 –cı illərdə isə Fizuli rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi vəzifələrin müvəffəqiyyətlə çalışmışdır.
VII, VIII, IX, X, XI çağırış Azərbaycan Ali Sovetinə deputat seçilmişdir.
4 dəfə “Qırmızı Əmək Bayrağı” (30.04.1966; 08.04.1971; 12.12.1973; 23.02.1981) və “Oktyabr inqlabı” (27.12.1976) ordenləri ilə təltif edilmişdir.
Cavanşir Məmmədov 25 il fasiləsiz olaraq birinci katib vəzifəsində müvəffəqiyyətlə çalışmış az sayda ola biləcək dövlət xadimlərindən birisidir.

   MƏMMƏDLİ ATAMOĞLAN ATAXAN OĞLU (28.03.1955. Beyləqan şəhəri) - Tarix elmləri namizədi (1987). BDU-nun tarix fakultəsini bitirmişdir. Milabad kənd orta məktəbində müəllim, rayon Komsomol Komitəsində şöbə müdiri işləmiş (1978-1981), BDU-nun əyani aspiranturasında təhsil almış (1981-1983), elmi pedoqoji fəaliyyətlə məşğul olmuş (1981-1989), BDU-da baş müəllim, dosent işləmişdir (1989-1999). BDU-nun tarix, şərqşünaslıq və beynəlxalq münasibətlər fakultəsində mühazirələr oxuyur. Azərbaycanda ilk dəfə "İran tarixi", "İsrail tarixi", "Pakisatan tarixi", "Koreya tarixi", "Əfqanistan tarixi üzrə tədris proqramları hazırlayıb çap etmişdir. 

     MEHDİYEV FAMİL AĞALAR OĞLU (22.05.1952-30.01.2017) Beyləqan rayonu Əlinəzərli kəndində anadan olub, Beyləqan şəhər Namiq Allahverdiyev adına orta məktəbi başa vurduqdan sonra Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin qiyabı şöbəsinə daxil olub, həmən müddətdə hərbi xidmətə çağırılıb. Hərbi xidməti başa vurduqdan sonra təhsilini davam etdirib və 1975-ci ildə universiteti bitirib. 1973-1980-cı illərdə Azərbaycan Respublikası Beyləqan Kənd Təsərrüfatı idarəsində mühasib, baş iqtisadçı, 1980-1985-cı illərdə Azərbaycan Respublikası Beyləqan rayon Xalq Deputatları Sovet İcraiyyə Komitəsində şöbə müdiri, İcraiyyə Komitəsinin sədr müavini, rayon Sovetinin deputatı, 1985-1996-cı illərdə keçmiş SSRİ Dövlət Bankının Beyləqan rayon filialı, Azərbaycan Respublikası AS Bankının rayon şöbəsinin müdiri, 1997-2005-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatında Özəl bölmənin inkişafına Yardım Agentliyində baş müaliyyə-kredit mütəxəssisi, Agentliyin rəhbərinin müavini, 2005-2006-cı illərdə Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərrütfatı kreditəri üzrə Dövlət Agentliyinin baş direktorunun müavini, 2007-2010-cı illərdə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvü, sərbəst auditor, 2011-cı ildə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Təhcizat idarəsində ekspert vəzifəsində çalışıb. 1998-2006-cı illərdə Dünya Bankının və İFAD seminar və kurslarında mütamadi iştirak edib. Mehdiyev Famil Ağalar oğlu Yerli və Beynəlxalq layihələrin işlənib hazırlanması, tədbiqi, monitorinqi və Dünya Bankının qaydalarına uyğun yekunlaşdıraraq hesabatların hazırlanmasında böyük təcrübəyə malik bir mütəxəssis idi. 30.01.2017 tarixində Ankarada dünyasını dəyişib. Allah rəhmət etsin.

    MƏMMƏDOV SƏFƏR MUSA OĞLU (08.11.1951, Beyləqan şəhəri). Azərbaycan Respublikası Milli Məclisin deputatı. Jurnalist Sənətkarlığı institutunu bitirmişdir. Beyləqanda “Yüksəliş” rayon qəzetinin mətbəəsində mürəttib, linotipçi, korrektor (1968-1981), yerli radio verilişləri redaksiyasının müxbiri (1981-1982), ”Yüksəliş” qəzetinin korrektoru, mətbəə müdiri (1982-1993), “Beyləqan” qəzetinin məsul katibi işləmişdir (1993-1996). 1996-cı ildən Yeni Azərbaycan partiyası Beyləqan rayon təşkilatında şöbə müdiri, aparatın rəhbəri vəzifəsində işləmişdir. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. 81 saylı Beyləqan seçki dairəsindən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə üzv seçilmişdir (2005). Milli Məclisin mədəniyyət komitəsinin üzvüdür. Azərbaycan-Qırğızıstan parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qprupunun rəhbəri, Azərbaycan-İsrail, Azərbaycan-Malayziya parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qruplarının üzvüdür.

    MİRZƏYEV VAQİF ADİL OĞLU (15.05.1961, Kəbirli kəndi) – texnika elmləri namizədi, dosent. AKTA-nın kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi (1987) və aqrar iqtisadiyyat (2008) fakultələrini bitirmişdir. “Komsomolun 50 illiyi” sovxozunda fəhlə (1978-1979; 1981-1982), “Dostluq” sovxozunda mühəndis (1987), mezanik (1988-1989), AKTA-nın Kənd Təsərrüfatı maşınları kafedrasında stajçı müəllim (1993-1995) işləmişdir. AKTA Tələbə Həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri işlımişdir (1995). 39 elmi əsərin, 9 ixtiranın müəllifidir

    MƏMMƏDQULİYEV BƏYLƏR AĞALAR OĞLU (1896, Füzuli rayonu, Aşağı Veysəlli k - 25.08.1964, Ağcabədi r, Xəlfərəddin k.) - Diyarın tanınmış şəxsiyyətlərindən biri. Yerli rus-tatar məktəbini, daha doğrusu Ağdam Kənd Təssərüfatı məktəbini bitirmişdir. Xocavənddə Tevonun dəstəsinə qaşı mübarizə idarəsinin rəisi (1920), Xocavənd RMİ rəisinin müavini (1920-1921), Karyagin (İndiki Füzuli) RMİ rəisi (1924-1925), Qacar kənd şura sədri (1925-1926), Karyagin dairə İK sədrinin müavini (1926-1927), Karyagin qəza milis rəisi (1938-1939) və Beyləqan (1939-1940) rayon torpaq şöbəsinin rəisi, Beyləqan, Ağdam, Ağcabədi rayonları ziyanvericilərə qarşı mübarizə dəstəsinin rəisi (1940-1964) işləmişdir. Hələ gənclik illərindən erməni fitnə-fəsadlarına qarşı mübarizə aparan yerli vətənpərvərlər sırasında olmuşdur. haqqında sənədli povest yazmışdır (N.Veysəlli. Bəylər bəy. B., 2002).

   MƏMMƏDOV RAFİQ UĞUZ OĞLU (13.10.1945-Beyləqan rayonu Dünyamalılar kəndi) - hakim. Kuban Dövlət Universitetini biritmişdr (1975). Beyləqan hidrometeoroloji stansiyasında texnik-meteoroloq işləmiş (1963-1964), hərbi xidmətdə (1964-1967) olmuş, Beyləqan rayon müaliyyə şöbəsində dövlət gəlirləri üzrə iqtisadçı (1968-1969), Jdanov Rayon Məhkəməsində məhkəmə iclas katibi (1969-1974), Azərbaycan SSRİ Ali Məhkəməsinin iclas katibi (1974-1975), Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsinin qəbul şöbəsində məsləhətçi (1975-1982), Ali Məhkəmənin nəzarət şöbəsində baş məsləhətçi (1982-1984), Ali Məhkəmənin ümumiləşdirmə şöbəsinin rəisi (1984-1990), Bakı Şəhər Məhkəməsinin üzvü (1990-2000), Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimi (2000-2007) işləmişdir. Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin sədridir (2007).

    ORUCOV HÜSEYN SURXAY OĞLU (24.05.1948, Dünyamalılar k. ) - fizika-riyaziyyat doktoru, professor. BDU-nun fizika fakültəsini (1970), AMEA-nın aspiranturasını (1981)  bitirmişdir. Dünyamalılar kənd orta məktəbində müəllim (1972-1975), AMEA Fizika İnstitutunda elmi işci (1978-1984), Şamaxı Astrofizika rəsədxanasında böyük elmi işci (1984-1986), Kosmik Tədqiqatlar İnstitutunda böyük elmi işci (1986-1990), ADPİ-də müəllim (1984-1987), AzTU-da baş müəllim (1990-1995), dosent (1995-2009) işləmişdir. AzTu-da professor işləyir (2009). 80-dən artıq elmi məqalənin, 1 dərslik, 1 dərs vəsaiti, 2 tədris vəsaiti, 1 test kitabının (abituriyentlər üçün) müəllifidir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasında ekspert şurasının üzvüdür, Aztu-nun fizika kafedrasında müdr müavini, AMEA Fizika İnstitutunda böyük elmi işcidir. 

    SÜLEYMANOVA İMARƏT CAVAD QIZI Beyləqan rayonunun II Şahsevən kəndində anadan olub. Orta təhsilini Beyləqan şəhər 1 saylı tam orta məktəbdə, ali təhsilini Gəncə Dövlət Pedaqoji istitutunda alıb.
Əmək fəaliyətinə orta məktəbdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi kimi başlayıb, müxtəlif illərdə tədris işləri üzrə direktor müavini, direktor, Beyləqan rayon Komsomol Komitəsində şöbə müdiri vəzifələrində çalışıb.
2004-2007-ci illərədə Azərbaycan Dillər universitetinin dissertantı olub, 2011-ci ildə Azərbavycan Milli Elmlər Akademiyasında "Azərbaycan poeziyasında (1990-2000-ci illər) üslubi frazeologiya" mövzusunda dessertasiya müdafiə edərək filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.
Dəfələrlə xarici ölkələrdə elmi-praktiki konfranslarda, qurultaylarda iştirak edib.
İmarət Süleymanova bir çox elmi və publisist əsərlərəin müəllifidir. "Qzıl qələm" və Həsən bəy Zərdabi adına mükafatların laureatıdır. Hazırda Azərbaycan Dillər Universitetinin (əyani) doktorantı kimi frazeologiya sahəsində tədqiqatlarını davam etdirir. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. Ailəlidir. Üç övladı var.

   SÜLEYMANOV TAHİR ABBASƏLİ OĞLU (1963, Şahsevən k.) - dosent, əczaçılıq elmləri doktoru (2007), ADTU-nun əczaçılıq fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir (1986), ATU-nun dərman formalarının texnologiyası kafedrasında baş laborant işləmiş (1986-1988), aspiranturada təhsil almış (1988-1991), namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir (1994). Həmin universitetin farmokologiya və botanika kafedrasında assistent, baş müəllim işləmiş (1991), hazırda dosent vəzifəsində çalışır. Doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş (2007), dissertasiya işinin nəticələrinə əsasən yeni dərman vasitəsi olan "Faqolin" məlhəmi təklif edilmiş, AR Səhiyyə Nazirliyində dərman preparatı kimi qeydiyyata alınmış, hazırda tibbi təcrübədə istifadə edilir. 70-ə yaxın elmi məqalənin, 4 patentin, bir sıra dərsliklərin və metodik vəsaitlərin müəllifidir.

     TAĞIYEV ŞAMXAL KƏRİM OĞLU (15.03.1922, Birinci Şahsevən k., - 04.08.2007 Bakı şəhəri, II Fəxri xiyaban) - AMEA-nın həqiqi üzvü (1989), Biologiya elmləri doktoru (1970), professor (1979). Bakı Tibb Məktəbini bitirdikdən (1941) sonra ordu sıralarına çağırılmış və BVM-də iştirak etmişdir (1941-1945). Müharibədən sonra ordu sıralarında xidmətini davam etdirmişdir (1945-1947). BDU-nun biologiya fakultəsinə daxil olmuş (1948) - M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetini (1953), həmin universitetin aspiranturasını (1956) bitirmişdir. Beyləqan rayon tibb məntəqəsində həkim-feldşer (1947-1948), AMEA Fiziologiya İnstitutunda böyük elmi işçi (1956-1963), laboratoriya rəhbəri (1963-1994), elmi işlər üzrə direktor müavini (1970-1991), AMEA Biologiya Elmləri Bölməsinin akademik katibi (1991-1997), AMEA A.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunda məsləhətçi (1997-2007) və şöbə müdiri (1982-2007), AMEA Azərbaycan Fizioloqlar Cəmiyyətinin prezidenti (1996-2007) işləmişdir. Namizədlik (1956), doktorluq (1970) dissertasiyaları müdafiə etmiş, professor elmi dərəcəsi almışdır (1979). AMEA-nın müxbir üzvü (1976), həqiqi üzvü (1989) seçilmişdir. Böyük Vətən müharibəsində İran, Şimali Qafqaz, Ukrayna, Rumıniya, Macarıstan, Çexoslavakiya, Avstriya və Boqarıstanda döyüş yolu keçmiş və xidmətlərinə görə "Qırmızı Ulduz" (1945), "Şərəf Nişanı" (1981) və II dərəcəli "Vətən müharibəsi" (1985) ordenləri ilə təltif edilmişdir. 150 elmi əsəri (100 elmi əsəri xaricdə dərc olunmuşdur) və 5 kitabın müəllifidir. 20 elmlər namizədi və 2 elmlər doktorunun elmi rəhbəri olmuş, 10 il BDU-da pedoqoji fəaliyət göstərmişdir.

    TAĞIZADƏ QARA ƏBDÜLHƏSƏN OĞLU (30.08.1946, Dünyamalılar kəndi) - xalq artisti (1998), əməkədar incəsənət xadimi (1989), Prezident təqaüdçüsü (2002), BDU-nun filologiya fakultəsini bitirmişdir (1968). Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsində diktor, baş diktor, bədii rəhbər, baş redaktor (1966-2001) işləmişdir. AzTV-də şöbə müdiri işləyir (2001). Filologiya elmləri namizədi (1975), professor (1997), BDU-Azərbaycan dilçiliyi kafedrasında dosent olmuşdur (1972-2000). ADMİU-nun professorudur (2000). "Həsrət daşı" şeirlər toplusu (1977), "Kölgə" (1979) adlı kitabları nəşr olunmuşdur.

    VƏLİYEV YAVƏR XANHÜSEYN OĞLU (05.03.1942. Beyləqan rayonu Dünyamalılar kəndi). iqtisad elmlər namizədi (1981), professor (2006). ADİU-nu bitirmişdir (1970). Azərbaycan Dövlət Mərkəzi Statistika İdarəsində iqtisadçı (1970-1973), AMEA İqtisadiyyat İnstitutunda elmi işçi (1973-1991), ADTU-nun İqtsisadiyyat və hüququn əsasları kaferdasında müəllim (1991-1992), baş müəllim (1992-2000), dosent və kafedra müdiri əvəzi (2000-2008) işləmişdir. Həmin kafedranın müdiridir (2008). İki momoqrafiya, 3 kollektiv momoqrafiya və 93 elmi məqalənin müəllifidir. ADTU həmkarlar İttifaqı Təftiş Komissiyasının sədr müavini, əczaçılıq fakultəsi Həmkarlar Komitəsinin sədri, Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqının üzvüdür.

    Mədətov Xanəhməd Mahmud oğlu və onun əmisi oğlu Mədətov Hüseyn Cabbar oğlu I Aşığlı kəndində anadan olmuş və rayonumuzun ilk müəllimlərindən biri olmuşlar.
Onların hər ikisi Ağdam Pedaqoji Texnikumunu müvəffəqiyyətlə bitirmiş və doğma kəndlərində müəllimlik etməyə başlamışlar. Kolxoz quruluşunun qələbəsi və inkişafında fəal iştirak etmişlər. 
Mədətov Xanəhməd Mahmud oğlu xalq yazıçısı Bayram Bayramov və görkəmli alimimiz Xudu Mədətovla texnikum yoldaşı olmuşlar.

     ZEYNALOVA ELMİRA FƏRMAN QIZI (27.12.1950, Beyləqan şəhəri) - kimya elmləri namizədi (1992), dosent (2006). Azərbaycan Dövlət Universitenin Kimya fakultəsini bitirmişdir (1973). AMEA Kimya İnstitutunda elmi işçi işləmişdir (1974-1993). Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində baş müəllim, dosent işləyir (19993-cü ildən) 40-dan artıq elmi məqalənin, yeddi müəlliflik şəhadətnaməsinin müəllifidir.

     

Yuxarı