Beyləqan. Əkinçilik.

Beyləqan. Əkinçilik.

Rayon iqtisadiyyatının əsasını kənd təsərrüfatı təşkil edir. Burada məhsulun əsas hissəsini əkinçilik verir. Beyləqan rayonun ümumi ərazisi 113113 ha-dır. Kənd təssərüfatına yararlı torpaqlar 78071 ha-dır. Ondan 45219 ha əkinlər və dincə qoyulmuş torpaqlar, 2520 ha çoxillik əkmələr, 28711 ha örüş və otlaqlar, 1621 ha həyətyani sahələr, 3171 ha meşə fondu, 48282 ha suvarılan torpaqlardır (onların 44474 ha əkinlərdir). Dövlət mülkiyyətində 52085 ha, bələdiyyə mülkiyyətində 18994 ha, hüsusi mülkiyyətdə 42034 ha torpaq vardır. Əsası ümummilli lider Heydər Əlirza oğlu Əliyev tərəfindən qoyulmuş aqrar islahatların aparılması rayon iqtisadiyyatına müsbət dəyişikliklər yaratmış, əhalinin güzəranı əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmışdır. Rayonda aparılmış aqrar islahatlar nəticəsində 42034 hektardan artıq əkinə yararlı torpaqlar 15313 ailənin və ya 64751 nəfərin xüsusi mülkiyyətinə verilmişdir.
   Rayon ərazisində olan torpaqların suvarılması üçün Yuxarı Qarabağ, Köhnə Xanqızı, Yeni Xanqızı, Yuxarı Mil, Baş Mil, Boztəpəarx kanallarından istifadə olunur. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi 45788 ha-dır. 2000-ci ildə nisbətən əkin sahələri 11669 ha və ya 34,2 % artmışdır. Ölkədə olan kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsinin 3,5 %-i inzibati rayonun payına düşür. 2008-ci ildə rayonda 38 fərdi sahibkar olmuş, onlarda 194 işçi çalışmışdır. Əsas kənd təsərrüfatı bitkiləri: pambıq, taxıl, yem bitkiləri (yonca), günəbaxan, kartof, soğan, qarpız, yemiş, qarğıdalı, pomidor, kələm.

    2007-ci ildə 12971 ha sahədə dənli və paxlalı birkilər əkilmişdir, onlardan 11316 ha buğda əkinləri təşkil edir. Rayonda 1050 ha sahədə tərəvəz, 843 ha sahədə meyvə və giləmeyvə, 452 ha sahədə bostan, 353 ha sahədə kartof əkinləri olmuşdur. Üzüm bağları 109 ha-dır. Əsas bitkiçilik məhsulları istehsalı: taxıl 44 min ton, o cümlədən buğda 39,3 min.ton, tərəvəz 10,4 min.ton, bostan məhsulları 4,5 min.ton, meyvə və giləmeyvə 7,1 min.ton, üzüm 1,1 min.ton, kartof 3,3 min.t.

Yuxarı