MƏLƏK İLƏ BALIQ.

MƏLƏK İLƏ BALIQ.

MƏLƏK İLƏ BALIQ

Vaxtilə bir möminlə kafir birgə balıq ovuna çıxırlar. Dəniz kənarında ovlanmağa dalaraq axşama qədər qarmaq yelləyərlər.

Kafir qarmağını hər dəfə dənizə salanda tapındığı bütün adını anar. Mömin də hər qarmaq atanda Allahın adının dilindən salmaz. Lakin axşama qədər sürən ovçuluq sonunda kafir torbasını balığla doldurmasına baxmayaraq mömin heç bir şey tuta bilməz. Günəş batdığı sıralarda bir balıq tutsa da onu sevinc eçində əlindən buraxar.

Beləcə də kafir əli dolu möminin də əli boş olaraq kədər içində evlərinə dönərlər. Bunun üzərinə qoruyucu mələk mömin ovçuya görə kədərlənər.

Göyə çixanda Allah ona möminin Cənnətdəki yerini, kafirin Cəhənnəmdəki yerini göstərər.

Bu vəziyyəti görən mələk belə deyər. “Allaha and olsun ki, Cənnətlə qazandıqdan sonra möminin dünyada uğradığı zərərlərin heç bir dəyəri yoxdur. Cəhənnəmlik olan kafirinə dünyada qovuşduğu zənginliyin bir dəyəri yoxdur. Buna görə möminin o biri dünyada çəkdiyi əziyyət və çətinliklər heçnədir. Buna qarşılıq kafirin də bu dünyada çatdığı nemət və zənginlik o biri dünyada çəkəcəyi çətin əzabı bir az da olsun xəfiflənməz.

Uca Allah Bizi Cənnətlik qullarından etsin!!!

Yuxarı