ÜMRƏ ZİYARƏTİ

ÜMRƏ ZİYARƏTİ

ÜMRƏ ZİYARƏTİ

Allaha və dinə iman məsələsində rasional, yoxsa irrasional qatın, hasının üstünlük təşkil etməsi məsələsi maraqlı məsələdir. Bu barədə düşünəndə, rasional qatın yox, ürəkdən gələn imanın, lap deyək, irrasional qatın daha çox olduğunu görmüşəm.

İstər Həcc, istərsə də Ümrə ziyarətinin müsəlmanın və möminin imanının güclənməsində çox böyük rolu var. Etiraz edənlər ola bilər, Bəs on, yüz minlərlə fırıldaqçı, düz yolda olmayan müsəlmanlar da Həcc ziyarətində olur və qayıdandan sonra da öz əməllərindən əl çəkmir, filan... Amma düşünürəm ki, qəlbində ixlas olan möminçün bir ziyarətdən verdiyi töhfə misilsizdir.

Ümrə ziyarəti müqəddəs Ramazan ayında “Bu ayda edilən Ümrənin saVabı Həcc bəradərdir”, “Ramazan ayında edilən Ümrə Peyğəmbər (s.ə.s) ilə bir yerdə Həccə getməyə bərabərdir”.

Yuxarı