YAVUZ SULTAN SƏLİMİN CAVABI

YAVUZ SULTAN SƏLİMİN CAVABI

YAVUZ SULTAN SƏLİMİN CAVABI

Padşah Yavuz Sultan Səlim bazarda gəzərkən kəklik satılan bir piştaxta görər və o piştaxtaya tərəf yönələr. Bütün kəkliklər bir qızıladır, amma bir dənəsi ayrı bir qəfəsin içində saxlanır və yüz qızıla satılır. Yavuz Sultan Səlim soruşur: “Bunlar bir qızıladır, bəs bu niyə yüz qızıladır?” Satıcı deyər: “Hökmdarım, yüz qızıllıq olan ötəndə səsi ilə digər kəklikləri də yanına çəkir və tutulmalarına səbəb olur”. Yavuz Sultan Səlim yüz qızılı çıxarıb adama verər və : “O kəkliyi mənə ver”, - deyərək alar. Hər kəs təəccüb içində qalaraq, - bu boyda padşah bir kəkliyi neynəyir? – deyə fikirləşərkən Yavuz Sultan Səlim kəkliyin başını bədənindən ayırar və deyər: “Öz irqinə xəyanət edənin axırı budur!”

Yuxarı