AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR BIRLIYININ BEYLƏQAN BÖLMƏSINİN SƏDRİ ASİF CƏFƏRLİNİN BÖLMƏNİN ÜZVLƏRİ İLƏ GÖRÜŞÜ.

AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR BIRLIYININ BEYLƏQAN BÖLMƏSINİN SƏDRİ ASİF CƏFƏRLİNİN BÖLMƏNİN ÜZVLƏRİ İLƏ GÖRÜŞÜ.

AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR BIRLIYININ BEYLƏQAN BÖLMƏSINİN SƏDRİ ASİF CƏFƏRLİNİN BÖLMƏNİN ÜZVLƏRİ İLƏ GÖRÜŞÜ. 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Beyləqan Bölməsinin sədri Asif Cəfərli, bölmənin üzvləri Ağa Savalan, Fazil Əsəd, Raquf Budaqlı, Rövşən Budaq, Arif Həsənli, Vəliyəddin Əhmədbəy, Tahir Həsənovun Azərbaycanın tanınmış şair və yazıçıları Musa Yaqub, İlqar Fəhmi və Əsəd Cahangirlə Respublikamızın dilbər guşəsi olan İsmayıllı rayonun Buynuz kəndində görüşü.
Arzu Rəhimov.

Yuxarı